0%

linux config

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1 	Α 	α 	alpha a:lf 阿尔法
2 Β β beta bet 贝塔
3 Γ γ gamma ga:m 伽马
4 Δ δ delta delt 德尔塔
5 Ε ε epsilon ep`silon 伊普西龙
6 Ζ ζ zeta zat 截塔
7 Η η eta eit 艾塔
8 Θ θ theta θit 西塔
9 Ι ι iota aiot 约塔
10 Κ κ kappa kap 卡帕
11 ∧ λ lambda lambd 兰布达
12 Μ μ mu mju 缪
13 Ν ν nu nju 纽
14 Ξ ξ xi ksi 克西
15 Ο ο omicron omik`ron 奥密克戎
16 ∏ π pi pai 派
17 Ρ ρ rho rou 肉
18 ∑ σ sigma `sigma 西格马
19 Τ τ tau tau 套
20 Υ υ upsilon ju:p`sailon 宇普西龙
21 Φ φ phi fai 佛爱
22 Χ χ chi phai 西
23 Ψ ψ psi psai 普西
24 Ω ω omega o`miga 欧米伽